12,139FanoušciTo se mi líbí
12,139FanoušciTo se mi líbí
DomůPojištěníŽivotní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění zajišťuje ochranu blízkých pojištěné osoby před finančními důsledky její smrti nebo úrazu s trvalými následky. Životní pojištění může navíc sloužit jako spořící nebo investiční produkt, který zajistí zhodnocení vložených prostředků. Životní pojištění je často nezbytné uzavřít, pokud osoba pracuje v rizikovém prostředí, pokud je rodina této osoby finančně závislá, při plánování pořízení si vlastního bydlení na hypotéku, využití leasingu, čerpání úvěru apod. Mnohdy se též sjednává výhodné dětské životní pojištění, především pro případ úrazu s trvalými následky v období dětství.

Existuje několik typů životního pojištění, které se liší podle možností zhodnocení vložených prostředků a také daňovými úlevami.

Rizikové pojištění

Rizikové životní pojištění kryje pouze rizika spojené se smrtí nebo úrazem s trvalými následky pojištěného. Využívá se často jako krytí při poskytnutí úvěru. Po uplynutí sjednané pojistné doby zaniká bez náhrady. Rizikové životní pojištění nepřináší daňové úlevy.

Kapitálové pojištění

Kapitálové životní pojištění spojuje širokou pojistnou ochranu zdraví a života se spořením. Vložené prostředky jsou zhodnocované technickou úrokovou mírou a navíc podíly na výnosech pojistitele. Pojišťovna tak dává pojištěnému garanci, že mu po splnění určitých podmínek bude zhodnocení vyplaceno. Kapitálové pojištění umožňuje daňové odpočty.

Investiční pojištění

Investiční životní pojištění (IŽP) zahrnuje rizikové životní pojištění a navíc se snaží zhodnotit vložené prostředky prostřednictvím investování do aktiv. Na rozdíl od kapitálového pojištění, je tak možné získat vyšší zhodnocení, naopak pojišťovna negarantuje zhodnocení vložených prostředků, protože se vše odvíjí podle situace na trhu. Investiční pojištění přináší též daňové výhody. U investičního životního pojištění se vždy podrobně seznamte s podmínkami, cenami, poplatky a dalšími důležitými informacemi ohledně pojištění. Mnoho klientů je často překvapeno, když zjistí, jak málo prostředků má na investičním účtu daného pojištění poté, co tam vložili množství finančních prostředků.

Daňový odpočet

Životní pojištění, které má formu investičního produktu, přináší pojištěnému také možnost na daňovou úsporu. Na základě potvrzení od pojišťovny si v daňovém přiznání může pojištěný odečíst uhrazené pojistné na životní pojištění až do výše 12 tisíc korun ročně od základu daně.