12,139FanoušciTo se mi líbí
12,139FanoušciTo se mi líbí
DomůSpoření a investováníInvestiční platformyDanění dividend z Revolut v českém daňovém přiznání

Danění dividend z Revolut v českém daňovém přiznání

Mobilní banka Revolut získala v České republice velkou popularitu nejen pro výhodné směnné kurzy, ale i nabídku možného nákupu amerických akcií.

Revolut při založení investičního účtu automaticky vyplňuje za uživatele i formulář W-8 BEN, který umožňuje zamezit dvojímu zdanění mezi Českou republikou a USA. Díky tomu jsou dividendy obdržené od amerických akciových společností držených na investičním účtu Revolut daněny sazbou pouze 15 %. O část daně ztržené v zahraničí lze následně ponížit i daňovou povinnost v Česku.

Od roku 2022 umožňuje Revolut vygenerovat Výkaz zisků a ztrát, který se nachází v akciovém investičním účtu pod třemi tečkami a části Výpisy.

Generátor pro Výkaz zisků a ztrát Revolut za rok 2021

Pokud si tedy vygenerujeme Výkaz zisků a ztrát od ledna do prosince daného roku, získáme celoroční výkaz, který lze použít i jako přílohu daňového přiznání Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani. Formulář obsahuje údaj o celkovém dividendovém příjmu (Dividend), sražené dani (Withholding Tax) a čistém příjmu připsaném na investiční účet (Amount)

Dividendový souhrn z Výkazu zisků a ztrát od Revolutu

Z výpisu tak získáme základní údaje pro daňové přiznání, které je ještě nutné převést na české koruny. K tomu lze využít Stanovený jednotný měnový kurz pro daný rok vyhlašovaný vždy v lednu (číslo 1) po jeho skončení Ministerstvem financí. Pro rok 2021 je tak stanoven kurz amerického dolaru na 21,72 korun.

Nyní lze tak vypočítat, že kapitálový příjem z dividend na Revolutu je 7 793 korun a stržená daň 1012 korun. Tyto kapitálové příjmy se v daňovém přiznání uvádějí (přičítají) na řádek 38 (Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona).

V příloze číslo 3 nyní provedete zápočet daně zaplacené v zahraničí. Ideální je využít interaktivní formuláře, které dokáží kontrolovat možné chyby a mají nastavené koeficienty různých zemí – pro každou zemi je nutné vyplňovat zvlášť. Po přihlášení lze využít MojeDane21.cz. Zvolíte stát (v tomto případě Spojené státy americké) a doplníte kapitálové příjmy (řádek 321) a daň zaplacenou v zahraničí (řádek 323). Interaktivní formulář by měl zvládnout již zbytek dopočítat automaticky.

Modelový příklad vyplnění části přílohy číslo 3 daňového přiznání

Ke kompletně vyplněnému daňovému přiznání je nutno přiložit i Výpis zisků a ztrát od Revolutu a vyplnit i Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění, kde lze uvést amerického brokera DriveWealth LLC, New Jersey z USA (a Revolut s jeho entitou Resolution Compliance Ltd registrované u FCA), který pro Revolut spravuje investiční portfolio v USA.

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění – uvádím DriveWealth LLC, New Jersey (Revolut/Resolution Compliance Ltd)

Obdobně lze postupovat i u dalších brokerů. Například broker XTB nově nabízí také formulář W-8 BEN a navíc si na rozdíl od Revolutu neúčtuje do portfolia o velikosti 250 000 eur žádný poplatek za úschovu.