12,139FanoušciTo se mi líbí
12,139FanoušciTo se mi líbí
DomůSpoření a investováníInvestiční platformyDanění dividend z Revolut v českém daňovém přiznání

Danění dividend z Revolut v českém daňovém přiznání

Mobilní banka Revolut získala v České republice velkou popularitu nejen pro výhodné směnné kurzy, ale i nabídku možného nákupu amerických akcií.

Revolut při založení investičního účtu automaticky vyplňuje za uživatele i formulář W-8 BEN, který umožňuje zamezit dvojímu zdanění mezi Českou republikou a USA. Díky tomu jsou dividendy obdržené od amerických akciových společností držených na investičním účtu Revolut daněny sazbou pouze 15 %. O část daně ztržené v zahraničí lze následně ponížit i daňovou povinnost v Česku.

Od roku 2022 umožňuje Revolut vygenerovat Výkaz zisků a ztrát, který se nachází v akciovém investičním účtu pod třemi tečkami a části Výpisy.

Generátor pro Výkaz zisků a ztrát Revolut za rok 2021

Pokud si tedy vygenerujeme Výkaz zisků a ztrát od ledna do prosince daného roku, získáme celoroční výkaz, který lze použít i jako přílohu daňového přiznání Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani. Formulář obsahuje údaj o celkovém dividendovém příjmu (Dividend), sražené dani (Withholding Tax) a čistém příjmu připsaném na investiční účet (Amount)

Dividendový souhrn z Výkazu zisků a ztrát od Revolutu

Z výpisu tak získáme základní údaje pro daňové přiznání, které je ještě nutné převést na české koruny. K tomu lze využít Stanovený jednotný měnový kurz pro daný rok vyhlašovaný vždy v lednu po jeho skončení Ministerstvem financí. Pro rok 2021 je tak stanoven kurz amerického dolaru na 21,72 korun.

Nyní lze tak vypočítat, že kapitálový příjem z dividend na Revolutu je 7 793 korun a stržená daň 1012 korun. Tyto kapitálové příjmy se v daňovém přiznání uvádějí (přičítají) na řádek 38 (Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona).

V příloze číslo 3 nyní přepíšete příjmy ze zaměstnání (řádek 311 – přepsaný z řádku 36), podnikání a dalších (řádek 312 – přepsaný z řádku 41) a provedete zápočet daně zaplacené v zahraničí. Ideální je využít interaktivní formuláře, které dokáží kontrolovat možné chyby a mají nastavené koeficienty různých zemí – pro každou zemi je nutné vyplňovat zvlášť. Po přihlášení lze využít MojeDane21.cz nebo pomocí datové schránky lze daňové přiznání snadno vyplnit na Podejto.cz. Zvolíte stát (v tomto případě Spojené státy americké) a doplníte kapitálové příjmy (řádek 321) a daň zaplacenou v zahraničí (řádek 323). Interaktivní formulář by měl zvládnout již zbytek dopočítat automaticky.

Modelový příklad vyplnění části přílohy číslo 3 daňového přiznání

Ke kompletně vyplněnému daňovému přiznání je nutno přiložit i Výpis zisků a ztrát od Revolutu a vyplnit i Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění, kde lze uvést amerického brokera DriveWealth LLC, New Jersey z USA (a Revolut s jeho entitou Resolution Compliance Ltd registrované u FCA), který pro Revolut spravuje investiční portfolio v USA.

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění – uvádím DriveWealth LLC, New Jersey (Revolut/Resolution Compliance Ltd)

Obdobně lze postupovat i u dalších brokerů. Například broker XTB nově nabízí také formulář W-8 BEN a navíc si na rozdíl od Revolutu neúčtuje do portfolia o velikosti 250 000 eur žádný poplatek za úschovu.

Nové články

Související články