12,139FanoušciTo se mi líbí
12,139FanoušciTo se mi líbí
DomůPojištěníPojištění majetku - pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění majetku – pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění. Při těchto pojištěních poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení. Patří sem například havarijní pojištění, pojištění nemovitostí nebo pojištění domácností. Pokud dojde u majetkového pojištění k pojistné události, plní se pouze u jedné pojišťovny v případě, že je majetek pojištěn u více pojišťoven.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácností snižuje finanční výdaje na znovu pořízení majetku zapříčiněné živelnými katastrofami, výbuchem, vypálením, krádežemi, vandalizmem nebo dalšími neočekávanými událostmi. Pojištění domácnosti může sjednat nájemník nebo majitel nemovitosti. Výše pojistné částky, na kterou je domácnost pojištěna, by měla odpovídat hodnotě majetku v domácnosti. Pokud by byla domácnost pojištěna na příliš vysokou sumu, jednalo by se o přepojištění. V tomto případě by pojišťovna plnila náhradu škody pouze do výše skutečné hodnoty majetku. Pokud by částka byla nižší, než reálná hodnota majetku, jednalo by se o tzv. podpojištění, ve kterém by pojišťovna plnila náhradu škody maximálně do výše dohodnuté pojistné sumy. V obou případech je tedy vhodné změnit smlouvu stávajícího pojištění. K pojištění domácnosti často získáte i další služby zdarma navíc – například asistenční služby, pojištění rozbití skleněných oken, pojištění proti přepětí  a zkratu apod.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti lze sjednat na stavby, obytné domy, bytové i nebytové jednotky, rekreační objekty a jiné komerční i nekomerční nemovitosti. Pojištění nemovitosti zajišťuje nemovitý majetek, který je součástí stavby, proti různým škodám způsobených živelnou pohromou (požár, povodeň, vichřice, úder blesku,…), odcizením nebo vandalismem. Mnoho pojišťoven nabízí i další výhody navíc, mezi které patří například pojištění vedlejších staveb, pojištění zahradyasistenční služby (informace a poradenství, organizace a úhrada odemknutí vchodových dveří, organizace a úhrada instalatérské, topenářské, elektrikářské nebo kominické práce).